Financiering

Dagbesteding
Uitgangspunt is financiering door een Persoonsgebonden Budget, dit na indicatiestelling door een CIZ (centrum indicatiestelling zorg). Zonodig kijken we naar andere vormen van financiering (bv. REA/PRB).
Tarief dagbesteding:
€40,-- per dagdeel, incl. koffie/thee en lunch

Wonen
De kosten voor het wonen op de Visker zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Er is een deel dat geldt voor iedere bewoner en een deel dat individueel wordt afgesproken naar aanleiding van de zorgvraag. De zorgvraag wordt vastgesteld in het intakegesprek.
Voor een deel van de kosten kan vaak een vergoeding worden verkregen uit het Persoons Gebonden Budget, een AWBZ- regeling. (info oa www.pgb.nl)


kamerhuur €,—
vergoeding gebruik stoffering en meubilair
gebruik wasmachine / droger/ waspoeder
kosten voeding
gebruik handdoeken / beddengoed
kosten algemene schoonmaak
  –   op aanvraag
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 10 Slideshow Image 11